25.11. utorak,
10:00 h

VIS Životinje

26.11. srijeda,
10:00 h

VIS Životinje

27.11. četvrtak,
10:00 h

VIS Životinje