27.11. četvrtak,
10:00 h

VIS Životinje

28.11. petak,
10:00 h

VIS Životinje

29.11. subota,
17:00 h

VIS Životinje