26.11. srijeda,
10:00 h

VIS Životinje

27.11. četvrtak,
10:00 h

VIS Životinje

28.11. petak,
10:00 h

VIS Životinje