Gradsko kazalište Trešnja

Mošćenička 1
10110 Zagreb
Hrvatska

tel. +385 1 3638 556
tel. +385 1 3638 008
tel. +385 1 3638 010
fax. +385 1 3638 380


Tehnički podaci

Autor projekta: Andrija Mutnjaković
Broj sjedala: 310
Tlocrtna površina objekta: 950 m2
Neto površina prostora: 3000 m2

Gledalište:
dužina 20 m, širina 12 m, visina 9 m

Pozornica:
dubina 10 m, dubina proscenija 2,3 m

Otvor pozornice:
širina 8 m, visina 5 m

Oprema:
rotacijska pozornica promjera 8 m, uzvlake 22 kom, širina 10 m

Bočna pozornica:
dubina 8 m, visina 5 m


29.03. srijeda,
10:00 h

Ana Frank

30.03. četvrtak,
12:00 h

Trešnjalot (dramsko učilište)

31.03. petak,
10:00 h

Ana Frank