Tehnički podaci

Autor projekta: Andrija Mutnjaković
Broj sjedala: 310
Tlocrtna površina objekta: 950 m2
Neto površina prostora: 3000 m2

 

Gledalište:
dužina 20 m, širina 12 m, visina 9 m

 

Pozornica:
dubina 10 m, dubina proscenija 2,3 m

 

Otvor pozornice:
širina 8 m, visina 5 m

 

Oprema:
rotacijska pozornica promjera 8 m,

uzvlake 22 kom, širina 10 m

 

Bočna pozornica:
dubina 8 m, visina 5 m