Datum Dan Vrijeme / Napomena Autor i naziv predstave Dob Kupnja
03.09. subota 17:00 h
građanstvo

A JE TO!
3+
04.09. nedjelja 11:00 h
građanstvo

A JE TO!
3+
09.09. petak 19:00 h
građanstvo

A JE TO!
3+
11.09. nedjelja 11:00 h
građanstvo

A JE TO!
3+
17.09. subota 17:00 h
građanstvo

DOMAćA ZADAćA
10+
18.09. nedjelja 11:00 h
građanstvo

NAJOTMJENIJI DIV U GRADU
2+
20.09. utorak 10:00 h
škole

DOMAćA ZADAćA
10+
21.09. srijeda 10:00 h
škole

DOMAćA ZADAćA
10+
22.09. četvrtak 10:00 h
škole

DOMAćA ZADAćA
10+
23.09. petak 10:00 h
škole

DOMAćA ZADAćA
10+
27.09. utorak 10:00 h
škole i vrtići
Branko Ružić
BRAćA GRIMM I PRINCEZA LUISE
4+
28.09. srijeda 10:00 h
škole i vrtići
Branko Ružić
BRAćA GRIMM I PRINCEZA LUISE
4+
29.09. četvrtak 10:00 h
škole i vrtići
Branko Ružić
BRAćA GRIMM I PRINCEZA LUISE
4+
30.09. petak 10:00 h
škole i vrtići
Branko Ružić
BRAćA GRIMM I PRINCEZA LUISE
4+
04.10. utorak 10:00 h
škole

NE, PRIJATELJ!
7+
05.10. srijeda 10:00 h
škole

NE, PRIJATELJ!
7+
06.10. četvrtak 10:00 h
škole

NE, PRIJATELJ!
7+
07.10. petak 10:00 h
škole

NE, PRIJATELJ!
7+

03.09. subota,
17:00 h

A je to!

04.09. nedjelja,
11:00 h

A je to!

09.09. petak,
19:00 h

A je to!