Datum Dan Vrijeme / Napomena Autor i naziv predstave Dob Kupnja
22.11. subota 17:00 h
građanstvo

CRVENKAPICA
4+
23.11. nedjelja 11:00 h
građanstvo

CRVENKAPICA
4+
25.11. utorak 10:00 h
škole

VIS ŽIVOTINJE
7+
26.11. srijeda 10:00 h
škole

VIS ŽIVOTINJE
7+
27.11. četvrtak 10:00 h
škole

VIS ŽIVOTINJE
7+
28.11. petak 10:00 h
škole

VIS ŽIVOTINJE
7+
29.11. subota 17:00 h
građanstvo

VIS ŽIVOTINJE
7+
30.11. nedjelja 11:00 h
građanstvo

NAJOTMJENIJI DIV U GRADU
2+
04.12. četvrtak 18:00 h
građanstvo i uzvanici
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
05.12. petak 18:00 h
uzvanici
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
Premijera
07.12. nedjelja 11:00 h
građanstvo
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
08.12. ponedjeljak 10:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
09.12. utorak 11:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
utorak 9:30 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
10.12. srijeda 10:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
11.12. četvrtak 11:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
četvrtak 9:30 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
12.12. petak 10:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
15.12. ponedjeljak 10:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
16.12. utorak 11:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
utorak 9:30 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
17.12. srijeda 10:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
18.12. četvrtak 9:30 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
četvrtak 11:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+
19.12. petak 10:00 h
škole i vrtići
Lada Martinac Kralj
ANđELI IMAJU KRILA, ZAR NE?
4+

22.11. subota,
17:00 h

Crvenkapica

23.11. nedjelja,
11:00 h

Crvenkapica

25.11. utorak,
10:00 h

VIS Životinje