Datum Dan Vrijeme / Napomena Autor i naziv predstave Dob Kupnja
05.09. petak 18:00 h
građanstvo
Prema slikovnicama Dicka Bruna
I OPET...MIFFY
4+
06.09. subota 17:00 h
građanstvo
Prema slikovnicama Dicka Bruna
I OPET...MIFFY
4+
07.09. nedjelja 11:00 h
građanstvo
Prema slikovnicama Dicka Bruna
I OPET...MIFFY
4+
13.09. subota 17:00 h
građanstvo

JA BUKA
5+
14.09. nedjelja 11:00 h
građanstvo

NAJOTMJENIJI DIV U GRADU
2+

05.09. petak,
18:00 h

I opet...Miffy

06.09. subota,
17:00 h

I opet...Miffy

07.09. nedjelja,
11:00 h

I opet...Miffy