Datum Dan Vrijeme / Napomena Autor i naziv predstave Dob Kupnja
Trenutno nema predstava na repertoaru GK Trešnja.

01.10. srijeda,
10:00 h

Pipi Duga Čarapa

02.10. četvrtak,
10:00 h

Pipi Duga Čarapa

03.10. petak,
10:00 h

Pipi Duga Čarapa