Datum Dan Vrijeme / Napomena Autor i naziv predstave Dob Kupnja
Trenutno nema predstava na repertoaru GK Trešnja.

29.03. srijeda,
10:00 h

Ana Frank

30.03. četvrtak,
12:00 h

Trešnjalot (dramsko učilište)

31.03. petak,
10:00 h

Ana Frank