Božićni nagradni natječaj

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Gradsko kazalište Trešnja, u daljnjem tekstu: Organizator ili kazalište Trešnja.

ČLANAK 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVEDBE NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se provodi sa svrhom promocije Organizatora. Predviđeno razdoblje trajanja nagradnog natječaja je od dana objave natječaja – 11. 2023., do 19.12. 2023., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske..

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja dobitnika.

ČLANAK 3: FOND NAGRADA

Fond nagrada uključuje poklon paket za cijelu obitelj koji sadrži: ploču sa slovima, Drum table, Fairy tree, kolica za bebe, lutku, stalak s kolačima, Eisebahn set, set za bebe, knjigu, majicu s kapuljačom Trešnja, kapu Trešnja.

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj:

  • koje prihvaćaju ova Pravila
  • koje su odgovorile na nagradno pitanje.

Svaka upotreba lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u njihovo postojanje sankcionirat će se eliminacijom sudionika iz Natječaja.

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su izravno uključene u njegovu pripremu.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u slučaju da:

  1. a) sudionik prekrši navedena pravila;
  2. b) sudionik je koristio lažne izvorne materijale, pokušao prevaru, koristio više lažnih profila i slično (provjeru podataka vršit će kazalište Trešnja). Do diskvalifikacije natjecatelja može doći i ako se uvidom u podatke o aktivnostima u natječaju utvrde bilo kakve nepravilnosti koje utječu na ravnopravno sudjelovanje.

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je na Instagram i Facebook profilu kazališta Trešnja u razdoblju od 11.12. do 19. 12. 2023. objaviti u komentaru zašto misle da bi njihova obitelj trebala osvojiti poklon paket.

Među prijavljenim radovima koji su sukladni Pravilima Natječaja, žiri će odabrati i nagraditi najbolje i najkreativnije prema njihovom mišljenju.

Svaki sudionik Natječaja može prijaviti jedan rad.

Prijavljeni rad ne smije biti uvredljiv, niti neprikladan ili vulgaran sadržaj.

Sudionik može biti diskvalificiran iz daljnjeg natjecanja ako se ne pridržava pravila ovog Natječaja.

ČLANAK 6: PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade u Natječaju bit će objavljeno najkasnije jedan dan nakon završetka nagradnog natječaja, odnosno 20. 12. 2023.

Imena dobitnika bit će objavljena na Instagram i Facebook stranici kazališta Trešnja.

ČLANAK 7: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada:

Fond nagrada uključuje poklon paket za cijelu obitelj koji sadrži: ploču sa slovima, Drum table, Fairy tree, kolica za bebe, lutku, stalak s kolačima, Eisebahn set, set za bebe, knjigu, majicu s kapuljačom Trešnja, kapu Trešnja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

ČLANAK 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Ako se pobjednici natječaja ne jave do 5. siječnja 2024. godine, izabrat će se prvi idući dobitnik prema odluci stručnog žirija.

Kod preuzimanja nagrade dobitnik je obvezan potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati izjavu o njezinu primitku.

ČLANAK 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

ČLANAK 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu, a za marketinške potrebe Organizatora.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu Organizatoru da prikuplja, obrađuje i upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, datum i godinu rođenja, e-adresu, fotografiju ili broj telefona) za potrebe provedbe natječaja.

ČLANAK 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ni naknade izravno povezane s nagradama.

ČLANAK 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Natječaja mjerodavan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 13: PRESTANAK OBVEZA

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze priređivača Natječaja prema dobitniku u vezi s provedenim Natječajem.

ČLANAK 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastanka okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o eventualnom prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice kazališta Trešnja.

ČLANAK 15: IZMJENA PRAVILA

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog Natječaja u slučaju nastanka okolnosti iz članka 15. ovih Pravila, a o čemu će sudionici biti obaviješteni kako je to navedeno u istom članku 15.

 

Centar za postavke privatnosti

Google Analytics

Ne želim praćenje mojih aktivnosti na stranici.
Isključite kako bi onemogućili GA kolačiće.
Ukoliko ste dali pristanak na Demografsko i interesno praćenje korištenja stranice ovaj kolačić će vam biti serviran.

_ga