Natječaj za radno mjesto: tajnik/ca za opće i pravne poslove

GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA objavljuje

 Natječaj za popunu radnog mjesta

 TAJNIK/CA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE

Uvjeti:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • probni rad do šest mjeseci

 

OPIS POSLOVA:

 • izrađuje normativne akte Kazališta
 • sudjeluje u izradi plana nabave i provodi postupke javne nabave
 • sudjeluje u izradi projektne dokumentacije radi prijave za dobivanje sredstava iz fondova EU
 • upozorava na nezakonite odluke i akte
 • daje pravne savjete o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti iz radnog odnosa
 • piše upozorenja na obveze iz radnog odnosa
 • daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona iz svoga djelokruga rada
 • nadzire provedbu postupka odabira i izlučivanja arhivske građe
 • po potrebi sudjeluje na sjednicama Kazališnog vijeća
 • vodi evidenciju rada zaposlenika Kazališta, usklađuje raspored predstava i proba i objavljuje ih na oglasnoj ploči,
 • vodi kadrovske poslove,
 • vodi zapisnike svih komisija,
 • brine se o prijepisu kazališnih djela i akata,
 • vodi brigu o administrativnoj arhivi,
 • provodi postupak upisa statusnih promjena u sudski registar
 • sastavlja ugovore o radu kao i ostale ugovore druge ugovora i odluke
 • izrađuje interne procedure
 • vodi urudžbeni zapisnik i raspoređuje poštu,
 • sastavlja i unosi sve programe i izvještaje u aplikacije
 • u slučaju izvanrednih promjena u utvrđenom dnevnom rasporedu, o tome na vrijeme obavješćuje ravnatelja voditelja tehnike, umjetničkog voditelja i pomoćnika ravnatelja,
 • obavlja administrativne poslove Kazališta i pomaže ravnatelju u povjerenim zadacima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Natječaj je objavljen na stranicama HZZ i traje od 22.9.2023. – 6.10.2023.

Prijave na natječaj, uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi o ispunjavanju uvjeta, neće se uzeti u obzir i smatrati će se nepotpunim.

Nepravodobne i nepotpune prijave odbacit će se i o tome će kandidati biti obaviješteni.

Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od donošenja odluke.

 

Pisanu prijavu na natječaj, životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati su dužni dostaviti na adresu: Gradsko kazalište Trešnja, Mošćenička 1, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa” u roku od 15 dana od objave natječaja ili na e-mail adresu: tajnistvo@kazaliste-tresnja.hr

 

Centar za postavke privatnosti

Google Analytics

Ne želim praćenje mojih aktivnosti na stranici.
Isključite kako bi onemogućili GA kolačiće.
Ukoliko ste dali pristanak na Demografsko i interesno praćenje korištenja stranice ovaj kolačić će vam biti serviran.

_ga