Natječaj za radno mjesto – voditelj tehnike

GRADSKO KAZALIŠTE TREŠNJA objavljuje javni natječaj za radno mjesto:

VODITELJ TEHNIKE

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: iz područja tehničkih znanosti,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada na kompjutoru,
 • vozačka dozvola “B” kategorije
 • probni rad do šest mjeseci.

OPIS POSLOVA:

 • organizira, upravlja i nadzire rad ustrojbene jedinice tehnike,
 • vodi evidenciju o radu tehničkog osoblja, o prisutnosti na radu te odlasku i povratku s bolovanja,
 • u dogovoru s ravnateljem i pomoćnikom ravnatelja odabire radionice za izradu scenografije i kostima za predstave, organizira nadzor radova, brine se o kvaliteti i rokovima izrade,
 • u suradnji s pomoćnikom ravnatelja, scenografom i kostimografom odabire nabavku potrebnih materijala za izradu scenografije, rekvizita i kostima,
 • predlaže tehnička scenska rješenja na zahtjev scenografa, redatelja i umjetničkog voditelja,
 • organizira kamionski prijevoz za gostovanja,
 • nadzire ispravnost i uporabivost svih strojnih uređaja i sustava protupožarne zaštite te se brine o njihovom pravovremenom održavanju i ishođenju atesta,
 • nadzire organizaciju protupožarne zaštite, zaštite na radu te kontrolira primjenu propisa o protupožarnim mjerama i mjerama zaštite na radu,
 • brine se o čistoći u kazališnoj kući i oko nje te nadzire rad čistačica,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti zgrade Kazališta i opremi u njoj,
 • brine se o pravodobnosti servisnih radova i ishođenja atesta,
 • kontrolira tehničku ispravnost izvedbe predstava,
 • organizira rad tehničke arhive: crteži scenografa i kostimografa, fotografije dekora, kostima i šminke (glumaca), snimanje predstava,
 • sudjeluje u izradi mjesečnog i tromjesečnog plana izvođenja predstava,
 • izrađuje plan javne nabave i sudjeluje u provođenju postupka,
 • planira, organizira i provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri umjetnički voditelj, pomoćnik ravnatelja i ravnatelj.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Natječaj je objavljen na stranicama HZZ-a i traje od 22. ožujka 2024. – 08. travnja 2024.

Prijave na natječaj uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi o ispunjavanju uvjeta, neće se uzeti u obzir i smatrat će se nepotpunima.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave će se odbaciti i o tome će se izvijestiti kandidati.

 

O rezultatima natječaja, obavijestit će se svi kandidati najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke.

 

Pisanu prijavu na natječaj, životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kandidati su dužni dostaviti najkasnije do 08. travnja 2024. na adresu: Gradsko kazalište Trešnja, Mošćenička 1, 10000 Zagreb, s naznakom ‘Natječaj za zasnivanje radnog odnosa’ ili na e-mail adresu: tajnistvo@kazaliste-tresnja.hr

Centar za postavke privatnosti

Google Analytics

Ne želim praćenje mojih aktivnosti na stranici.
Isključite kako bi onemogućili GA kolačiće.
Ukoliko ste dali pristanak na Demografsko i interesno praćenje korištenja stranice ovaj kolačić će vam biti serviran.

_ga